Profesorado funcionario

RESOLUCIÓN 26 MARZO 2018 («BOE» 10 DE ABRIL), POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO DE ACCESO A PLAZAS DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS (PLAZAS DE PTUN DESTINADAS A RyC CON CERTIF. I3)

Documento/Fichero

Documento CONVOCATORIA CONCURSO 2018DFCAD6

Documento/Fichero

Documento ANEXO II- INSTANCIA SOLICITUD

Documento/Fichero

Documento CURRICULOS

Documento/Fichero

Documento LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Documento/Fichero

Documento LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Documento/Fichero

Documento Publicación BOE Nombr. doña Carmen Morán Rodríguez

Documento/Fichero

Documento Publicación BOE Nombr. don Javier Burrieza Sánchez

Documento/Fichero

Documento Publicación BOE Nombr. doña María Nieves Fernández García

Documento/Fichero

Documento Public. BOE nombr. M. Teresa Martín Gómez